//Ποιοι είναι οι δείκτες φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών

Ποιοι είναι οι δείκτες φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών

Ιδιαίτερα αυξημένη εκτιμάται η φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς σύμφωνα με τον πίνακα με τους δείκτες φερεγγυότητας SCR (SCR ratio).

Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες είτε με την χρήση μεταβατικών μέτρων είτε χωρίς αυτά έχουν αυξημένη επάρκεια κεφαλαίων και τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε δύσκολα tests.

Να σημειωθεί ότι τα μέτρα μεταβατικού χαρακτήρα, όπως ονομάζονται, είναι εγκεκριμένα από τις εποπτικές αρχές (την Τράπεζα της Ελλάδος) και δεν συνιστούν παρέκκλιση. Σε κάθε περίπτωση, η Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (ΕΦΧΚ), αν και «στριφνό» και πολύ τεχνικό κείμενο, δίνει μια εικόνα για την κατάσταση μιας ασφαλιστικής εταιρείας, όμως απαιτείται περαιτέρω εκλαΐκευσή της προκειμένου να είναι πιο χρήσιμη για τον μέσο καταναλωτή και να μην αφήνει από την άλλη πλευρά περιθώρια για παρερμηνείες.

Δείτε τον πίνακα με τα αποτελέσματα της ασφαλιστικής αγοράς μέχρι τις 31/12/2017, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες εκθέσεις φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης:

nextdeal.gr

By | 2018-05-09T16:44:58+00:00 Μάιος 9th, 2018|Νέα|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment