Ασφάλειες για Επαγγελματίες 2017-11-17T21:32:10+00:00

Ασφάλειες για Επαγγελματίες

Επαγγεματικές ασφαλιστικές λύσεις για Επαγγελματίες

Ασφάλιση Αστικής ευθύνης στελεχών : Συχνά, τα στελέχη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται να πάρουν αποφάσεις κάτω από πραγματικά ασφυκτικές συνθήκες. Ανεξάρτητα από την υπευθυνότητα, τις ικανότητες και τις καλές προθέσεις των στελεχών της, καμιά επιχείρηση δεν είναι άτρωτη. Καταγγελίες και διεκδικήσεις, μπορούν ανά πάσα στιγμή να εμφανιστούν, και να έχουν δυσανάλογα μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο, τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για τα στελέχη της.Ελάτε στη 3probrokers και αφήστε μας να σας υποδείξουμε τον ορθότερο τρόπο για να αντιμετωπίσετε σφαιρικά τις αξιώσεις που προκύπτουν από τρίτους.

Ομαδικές Ασφαλίσεις : Μία ομάδα είναι οι άνθρωποι που την αποτελούν. Αντιστοίχως, οι άνθρωποι αποτελούν την κινητήρια δύναμη και αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια ανάπτυξης για κάθε οργανισμό. Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας εταιρίας για το προσωπικό της. Επιπλέον, στη σημερινή εποχή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι παροχές της είναι ουσιαστικές, αναπληρώνουν πιθανές ελλείψεις στις παροχές του Κοινωνικού Φορέα και λειτουργούν αντισταθμιστικά στις μειώσεις των εισοδημάτων των εργαζομένων. Ελάτε στα γραφεία μας για μία ενδελεχή παρουσίαση της ομαδικής ασφάλισης προσωπικού

Αστική Ευθύνη : Γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου, πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει. Το γενικό και ευρύ νόημα του ορισμού αυτού δεν οριοθετεί με σαφή τρόπο τις απαιτήσεις που μπορεί να θέσει ο εκάστοτε θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου που προκάλεσε την ζημιά. Θωρακίστε λοιπόν την επιχείρησή σας με την ασφαλιστική λύση που η 3probrokers θα σας προτείνει.
Ασφαλίσεις μεταφορών : Η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί αποτελεσματικά και εύρρυθμα στο σύνολό της η επιχείρησή σας. Επειδή, όμως, πολύ συχνά η διαδικασία αυτή παρουσιάζει προβλήματα που οφείλονται σε αστάθμητους παράγοντες, είναι εξίσου σημαντικό να έχετε προνοήσει για την προστασία σας από τέτοιες περιπτώσεις.

Τεχνικές ασφαλίσεις : Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις είναι ένας τομέας ταχύτατα αναπτυσσόμενος δεδομένου ότι οι καλύψεις του αφορούν στην υψηλή τεχνολογία που ραγδαία μπαίνει στη ζωή μας (ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού), τον μηχανολογικό εξοπλισμό που υπάρχει σε όλα τα εργοστάσια (ασφάλιση μηχανολογικού εξοπλισμού) και κυρίως τα κάθε λογής έργα, που γίνονται και θα γίνονται (ασφάλιση εργολαβίας και συναρμολόγησης).  Τα ασφαλιστήρια αυτά, είναι ίσως ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην ασφάλιση. Σας παρέχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από οποιονδήποτε κίνδυνο, με μοναδικές εξαιρέσεις εκείνες που ρητά αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και που ουσιαστικά είναι κίνδυνοι που δεν είναι ασφαλιστικά καλύψιμοι. Στη 3probrokers αγκαλιάζουμε τη τεχνολογία, προλαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε πιθανό κίνδυνο εξαιτίας της χρήσης της.

Ασφάλιση πληρωμάτων : Σε κάθε επιχείρηση η προστασία του υπαλληλικού προσωπικού έχει καθοριστική σημασία. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επαγγελματικούς κλάδους, όπου η ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται είναι πιο εύθραυστη και υπόκειται σε μεγαλύτερους κινδύνους. Ένας από τους κλάδους αυτούς είναι και ο ναυτιλιακός, πρωταγωνιστής μαζί με το τουρισμό, της Ελληνικής οικονομίας.

Πράσινα προϊόντα : Στη 3probrokers είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε τα πλέον ολοκληρωμένα και εξειδικευμένα προϊόντα για την αντιμετώπιση των πράσινων κινδύνων.
Ταξιδιωτική ασφάλιση : Θέλετε για τους πελάτες σας που ταξιδεύουν μία σειρά από ταξιδιωτικές καλύψεις για συνηθισμένα απρόοπτα, όπως είναι η ακύρωση ενός προγραμματισμένου ταξιδιού ή η απώλεια αποσκευών ή εγγράφων; Στη 3probrokers διαθέτουμε τα κατάλληλα προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης, τα οποία προσφέρουν ουσιαστική και άμεση βοήθεια σε κάθε ταξιδιώτη, σε κάθε του ταξίδι και με οποιοδήποτε μέσο και αν ταξιδεύει.

Διαχείριση κινδύνων : Μέσα από τις κατάλληλες ασφαλιστικές καλύψεις μπορείτε να έχετε την ανάλυση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται μια επιχείρηση με έναν επιστημονικό και συνολικό τρόπο αντιμετώπισης.

Δείτε όλα μας τα προγράμματα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ασφάλειες για Επαγγελματίες
  1. EmailPhone