//Ασφάλεια DRONE – Ασφάλιση Ντρόουν

Ασφάλεια DRONE – Ασφάλιση Ντρόουν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποχρεωτική πλέον η ασφάλιση των ΣμηΕΑ (Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) γνωστά ως Drones βάση του ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε 30/9/2016 και το οποίο μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ. Η κάλυψη θα πρέπει να είναι για Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων με κεφάλαιο 1.000.000€ και για Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων με κεφάλαιο 150.000€.

Ανταποκρινόμενοι στις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας, διαμορφώσαμε ένα νέο πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία και χρήση drone (τηλεκατευθυνόμενης συσκευής).

Ο ιδιοκτήτης του drone ιδιώτης ή επαγγελματίας μπορεί πλέον να καλύπτεται από την αστική του ευθύνη για σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους εξ υπαιτιότητός του από τη λειτουργία και χρήση DRONE (τηλεκατευθυνόμενης συσκευής).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Η κάλυψη ισχύει για επαγγελματική χρήση με σκοπό τη λήψη αεροφωτογραφιών, εσωτερικών ή εξωτερικών γυρισμάτων ή για ιδιωτική χρήση (προσωπική διασκέδαση).
 2. Δεν χρειάζεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστό ασφαλιστήριο για κάθε τηλε-κατευθυνόμενη συσκευή (drone), μπορεί να ασφαλίσει έως 3 drone στο ίδιο συμβόλαιο κάποιος με το ίδιο ασφάλιστρο εφόσον είναι ένας ο χειριστής τους κάθε φορά.
 3. Η χρήση να γίνεται από τον ιδιοκτήτη / χειριστή του drone ο οποίος βρίσκεται σε σταθερό σημείο ή και όχι.
 4. Η χρήση των drone να μην υπερβαίνει τις προδιαγραφές του (π.χ. ύψος, καιρικές συνθήκες, μέτρα προστασίας κ.λ.π.).
 5. Η ισχύς του συμβολαίου καλύπτει όλη την Ελληνική επικράτεια ή και όλη την Ευρωπαική Ένωση εκτός ΗΠΑ & Καναδά.
 6. Μπορεί να δοθεί επιπλέον κάλυψη και για ζημιές στο ίδιο το drone και στο συμπληρωματικό εξοπλισμό του από τυχόν πτώση.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DRONE (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του drone και πάντοτε πριν την έναρξη της εκδήλωσης για την οποία ασφαλίζεται ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρία για την αντικατάσταση του και τη χρησιμοποίηση άλλου, ειδικά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Σε περίπτωση ζημιάς ο λήπτης της ασφάλισης έχει την υποχρέωση εντός 8 ημερολογιακών ημερών να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία για το γεγονός, με σαφή περιγραφή και παράθεση όλων των σχετικών στοιχείων.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από την κάλυψη εξαιρούνται:

  • Αμοιβές, δαπάνες ή έξοδα π.χ. αμοιβές δικηγόρων, νομικά έξοδα του λήπτη της ασφάλισης.
  • Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει διαφυγόντα κέρδη ή αποθετική ζημιά.
  • Εξαιρούνται ζημιές από υπέρβαση των προδιαγραφών και αδειών χρήσης του drone.

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα): μέχρι € 1.000.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα): μέχρι € 1.000.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα: μέχρι € 1.000.000,00

Ανωτάτη ευθύνη της εταιρίας: έως € 1.000.000,00

By | 2019-09-03T13:15:36+00:00 Σεπτέμβριος 3rd, 2019|Νέα|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment